Co je coming out🌈

co je coming out
co je coming out

Setkali jste se již s výrazem coming out? Možná jste tímto „procesem“ dokonce sami prošli. Možná to pro Vás bylo snadné, nebo naopak na svůj coming out vzpomínáte jako na nejhorší období svého života. Co je to coming out?

Coming out význam

Procesem coming out procházejí lidé s homosexuální orientací. Jedná se o období, kdy člověk akceptuje svou homosexuální orientaci. Se svou orientací se smíří, přijme ji. Nehodlá ji v sobě vnitřně potlačovat a zapírat ji. Pro spokojený život jak uvnitř, tak navenek je důležité, aby se člověk nebránil tomu, co je mu přirozené, a nezáleží na tom, zda za přirozené považuje vztah se ženou či vztah s mužem. Jen přijmutím sebe samých můžeme prožít plnohodnotný život, který nás bude naplňovat.

Kdy přichází coming out?

Doba, kdy přichází coming out je značně individuální. Může přijít dříve, později, nebo dokonce nikdy.

Coming out v pubertě

Nejčastěji tento proces probíhá v období puberty, kdy člověk sexuálně dospívá a uvědomuje si, že jej přitahuje to, či ono pohlaví. Bohužel, období puberty je charakteristické také prožíváním vnitřních citových bouří, zmatenosti, vzdoru vůči světu kolem sebe a také touhou zapadnout mezi své vrstevníky, být jimi uznáván, a pokud možno, nelišit se.

Když ale najednou člověk přijde na to, že se liší, a v tu chvíli v tom nejpodstatnějším směru – v sexualitě, mohou přijít pocity beznaděje, zoufalství a zmatenosti. Obavy nad „odhalením“ jsou tak silné, že často způsobují deprese a sebevražedné myšlenky. Jakmile se však dotyčný vnitřně se svou orientací srovná, akceptuje ji, projde již zmíněným coming outem.

Coming out v pozdějším věku

Coming out ovšem nemusí vždy přijít jen v pubertě. Tento proces mohou lidé zažívat i v mnohem pozdějším věku, dokonce i když jsou už ve svazku manželském. A někteří jím neprojdou nikdy. Svou orientaci neprojeví nikdy nejen navenek, ale ani uvnitř sebe samých. Takový život je však plný odříkání skutečných tužeb a přání, plný sebezapírání…

Vnitřní coming out

Coming out se také dělí na vnitřní a vnější. Vnitřní coming out znamená akceptování své sexuality uvnitř vlastní osoby. Dochází k němu nejvíc právě v období puberty, kdy se člověk objevuje, poznává.

Vnější coming out

Vnější coming out je odtajněním své homosexuální orientace navenek, to znamená ve svém okolí. Jedinec se svěří své rodině a svým přátelům. Jako coming out se také označuje veřejné přiznání například celebrit či jinak mediálně známých nebo vysoce postavených osobností. K jejich vnějšímu coming outu může dojít například při veřejném vystoupení na pódiu, v televizi, radiu apod.

Den coming outu

Coming out má také svůj den, který je stanoven na jedenáctého října.Coming Out Day** je upozorněním na problémy homosexuálně orientovaných lidí.