Co je to pansexualita?

pansexualita
pansexualita
Vánoce ruzovyslon.cz

Pansexualita je orientace, kde jedinec není omezen přitažlivostí na jedno pohlaví nebo jeden gender. Pansexuálové mohou být přitahováni k lidem bez ohledu na to, zda jsou muži, ženy, transgender, genderqueer, non-binární nebo jakoukoli jinou genderovou identitu.

Klíčovou vlastností pansexuality je schopnost jedince být přitažlivý pro lidi nezávisle na jejich genderové identitě. Výraz „pansexualita“ pochází z řeckého slova „pan“, což znamená „vše“. To neznamená, že pansexuálové jsou přitahováni k všem lidem, které potkají, ale spíše to, že jsou otevřeni přitažlivosti k lidem různých genderů.

Vánoční akce Flagranti.cz