oci partnera

Co prozradí oči o partnerovi

vibrátor Slim Vibe jako dárek

Při komunikaci s druhým se nám může stát, že bude klamat tělem. Chcete však mít jistotu, že vyřčená slova budou korespondovat s jeho myšlenkami? Pak se nezapomeňte zahledět do jeho očí. Oči jsou skutečně bránou do duše.

očí se dá nejen vyčíst, jak je na tom jedinec po stránce zdravotní, psychické. Oči mohou prozradit, zda slova, která vychází z úst, jsou míněna upřímně. Oči mohou prozradit, zda doprovázená gesta nejsou nijak v rozporu s tím, co se uvnitř osoby odehrává.

Samozřejmě, bude to chtít trochu cviku, abyste dokázali určit, zda s Vámi partner jedná na rovinu, či něco zatajuje. Praxe se Vám však vyplatí nejen na začátku vztahu, ale i po letech společného soužití.

Upřený pohled očí

Když se potkáte s neznámými jedinci, kterých denně potkáváte desítky, přejdete kolem nich bez povšimnutí? Povětšinou nejspíš ano. Maximálně jen v rychlosti přejedete celou jejich postavu, abyste si je zaškatulkovali, a dál pokračovali Vaší trasou.

Mezi zcela neznámými osobami však můžete střetnout i osoby, které Vás něčím budou přitahovat. A nemusí se hned jednat o fyzickou přitažlivost. Jistá chemie způsobí, že Váš pohled na nich ulpí delší dobu, než na jiné objekty.

Při Vašem „putování“ po těle jistě neminete ani obličej jedince. Podíváte se mu do očí krátce, nebo dlouze? A zůstane jen u jednoho pohledu, nebo se Vaše oči budou vzájemně vyhledávat, protože i protějšek zaregistroval Vaši přítomnost, a nejste mu tak zcela lhostejní? Čistě krátký pohled do očí by se dal označit za pohled letmý. Takovým pohledem druhého jen sotva zaujmete. Zato delším pohledem již jasně signalizujete, že k druhému chcete blíže proniknout. A to samozřejmě platí i opačně.

Neslušné civění

Pozor však jen na přílišné civění, které by mohlo být druhému až nepříjemné. Civění spíše druhého odradí. Může se pak zachovat i jinak, než by mu příslušelo. Aby jedinec oplatit stejnou mincí, či se osoby, která civí, zbavil, použije stejnou taktiku. Nebo se podívá pohoršeně, znechuceně apod. Je pak zřejmé, že civěním jedinec vyvolá u druhého pozornost, ale jen těžko říci, zda romantické povahy.

Chce-li jedinec pozitivně zaujmout druhého, říci mu očima, že tu je, že by se chtěl pro něj stát více, než cizím člověkem, pak civění není zrovna nejvhodnějším řešením. Ostatně, ani v dětském světě není zrovna civění vítané. Pokud dítě na druhé civí, pak nedojde k oplacení stejnou mincí, ale kupříkladu vypláznutím jazyka. Zato dospělí, i když je to mnohdy také lákavé, si vypláznutí představí jen v duchu, ale neuskuteční ho.

Hypnotizování očima

Nezažili jste náhodou onen pocit, kdy Vás někdo doslova propichoval pohledem? Hnáni jakýmsi vnitřním pocitem jste se otočili, a spatřili jste, jak v zástupu lidí na Vás skutečně kdosi hledí? Vězte, že tento způsob hypnotizování opravdu funguje. Můžete si to sami vyzkoušet. Nebo jste již možná sami hypnotizování vyzkoušeli. 

Hypnotizováním se jedinci buď snaží vědomě přitáhnout pozornost druhého, nebo jsou natolik jedincem fascinování, že si nemohou pomoci, a nemohou od něho odtrhnout zrak.

Výsledek pak na sebe nenechá nijak dlouho čekat. Jedinec, který doposud o dotyčném třeba ani nevěděl, se otočí směrem, odkud cítí sílu pohledu. A pak je již na těch dvou, zda rychle sklopí zrak, odvrátí pohled, čímž celá akce skončí, nebo se pak k sobě budou pohledem vracet, kdy přidají třeba i úsměv. Takové hypnotizování očima je dobrým způsobem seznámení, aniž by bylo třeba plánu, pod jakou záminkou druhého oslovit.

Vyzývavý pohled očí

Dalším pohled očí, který můžete u druhého spatřit, či sami použít, je pohled vyzývavý. A již z názvu poměrně vyplývá, že zde již nepůjde jen o ledajaké oťukávání, ale přímo akci. Vyzývavým pohledem dává jedinec najevo, že je připravený k navázání kontaktu. 

Jedinec s vyzývavým pohledem jde jasně za svým cílem, kdy Vám však stále dává možnost, abyste jeho nabídku přijali, či odmítli, aniž by bylo jakékoli straně ublíženo. Vyzývavý pohled by se dal označit také za pohled svůdný, ke kterému se přidá úsměv, ale i další řeč těla.

oči partnera

Oči jsou okno do duše

Jedinec se otočí k objektu svého zájmu, a dovolí mu, aby si ho dotyčný prohlédl, a sám uznal, zda je pro něj jedinec přitažlivý, zajímavý. A samozřejmě zde hraje roli i obdobné naladění. Správné načasování je tak velmi důležité. Nestačí být jen na správném místě, ale také ve správný čas.

Vyzývavý pohled je možné spatřit v různých nočních klubech, podnicích, na diskotéce, v restauraci. Jen málokdy se dočkáte vyzývavého pohledu tzv. za bílého dne. Ve vyzývavém pohledu je erotičnost, připravenost na flirt. A kdy jindy jsme více uvolněni, přikloněni k zábavě, než ve večerních hodinách?

Těkání pohledem

Určitě bychom také neměli opomenout těkání pohledem. Těkání máme spojené s nervozitou, stydlivostí. Těkání pohledem však může být pro druhého velmi vzrušující. Opakované klopení zraku v kombinaci s krátkým pohledem do očí, může v druhém vyvolat koketnost, flirtování.

Těkání pohledem může být tak trochu zrádné. Pokud by jedinec spíše uhýbal očima, a vyčetli byste, že by snad byl nejraději zcela někde jinde, než ve Vaší blízkosti, pak je zřejmé, že tady Vám pšenka nepokvete. V prvním případě by však byla škoda, abyste zahodili Vaši šanci, která se Vám nabízí. Koketní těkání pohledu totiž může za moment přejít v pohled vyzývavý. Tedy v případě, že jedinec ve Vašich očích spatří zájem.

Smutek v očích

Oči mohou prozrazovat štěstí, radost, ale také smutek, tedy veškeré pocity, které dotyčný zrovna prožívá. Zadíváte se druhému do očí, a spatříte jejich hlubinu, bol, a současně prázdnotu. Takový pohled očí buď volá o pomoc, nebo si doslova zoufá. Oči mohou být i zastřené, vlhké, jak se v nich vyskytují slzy, kdy stačí jen říci něco nevhodného, či pohnutého, a jedinec se hned rozpláče.

Radost v očích

Přesuňme se od smutku k radosti. I tu můžete velmi lehce v očích druhého poznat. Prožívá-li jedinec pocity štěstí, radosti, spokojenosti, pak jeho oči doslova září. Na vlastní oči se pak můžete přesvědčit, že se oči dokážou také smát. Chodíte-li, či žijete s partnerem, kterému z očí čiší radost, vězte, že Váš vztah je harmonický, naplněný, a Vy se můžete těšit z blažené vzájemné pohody.

Otrávený pohled

Pokud se jedinec nudí, ať už ve společnosti, nebo doma, pak jeho pohled bude s největší pravděpodobností otrávený. Otráveným pohledem však také může slušně říkat, že nemá o druhého zájem, že potřebuje více vzrušení, více akce. Otrávený pohled je pohledem odmítavým, ale pořád ještě v míře, která neurazí, nezpůsobí vnitřní bolest, jako například pohled pohrdavý.

Pohrdavý pohled

Oči mohou prozradit touhu, zájem jedince, ale také nezájem, až pohrdání. Takový pohled rozhodně nepřehlédnete. Při pohrdavém pohledu se jedinec dívá značně svrchu. Nenechte se zmást tím, že na Vás bude dlouze hledět, až civět. To k pohrdavému pohledu patří. Pohrdavý pohled již nepotřebuje žádné jiné ujištění, zda Vás druhý považuje za zajímavého.

Pohrdavý pohled však můžeme spatřit nejen při seznamování, ale také při společném soužití. Po letech společného života partnerovi začnou vadit zlozvyky, či slabé stránky protějšku. A pokud mu bude chybět tolerance, a láska se jaksi bude vytrácet, pak bohužel jeho oči mohou sdělovat, že druhým pohrdá aj.

Podobné příspěvky