jak poznat závislost na alkoholu

Máte pocit, že je někdo ve vašem okolí závislý na alkoholu? Pak je potřeba to rozeznat a snažit se dané osobě pomoci. Alkohol může způsobovat spoustu zdravotních komplikací a také může danou osobu ohrožovat na životě. Pojďte se podívat, jak se dá závislost na alkoholu rozpoznat a co může způsobovat.

Jaké mohou být příznaky závislosti na alkoholu?

Jedná se o chronické onemocnění, kdy daný člověk má nadměrnou touhu užívat alkohol. Často bývá přítomný odvykací stav, ve kterém je typickým příznakem již zmíněná touha po alkoholu. Alkohol je tedy užíván stále dokola, nikoli jednorázově. Postupem času dochází k tělesnému a psychickému poškození jedince. Nakonec se rozvine přímo syndrom závislosti.

Jak se závislost na alkohol zjišťuje?

Prvním bodem je již zmíněná touha. Následně na ni navazují potíže při kontrole užívání látky. To znamená, že daný člověk nepozná, kdy má dost a pití alkoholu neukončí, dokud neusne nebo mu nedojde alkohol. Dále, pokud si osoba alkohol nedá, projevují se abstinenční příznaky. Pokud však alkoholik nepřestane návykovou látku užívat, začne být vůči alkoholu tolerantnější.

závislost na alkoholu

závislost na alkoholu je třeba řešit

Takže se snaží konzumovat alkohol ještě víc než předtím. Později začne zanedbávat jiné denní činnosti a věnuje se pouze alkoholu. Poslední fází je diagnostika onemocnění jater, slinivky, psychických onemocnění nebo úzkostných stavů.

Ohrožení na životě

Diagnostika nemocí alkoholiky rozhodně nezastaví. Nakonec dojdou do fáze, kdy jim je takřka všechno jedno. Mnohdy však dojdou do stádia, kdy už je pozdě.

Jak je na tom vaše okolí?

Pije někdo ve vašem okolí nadměrně alkohol? Zkuste mu pomoci, protože i vy můžete kamarádce nebo kamarádovi zachránit život. Závislost na alkoholu je velmi vážný stav a daný člověk si s tím sám neporadí.

Z jakého důvodu alkoholismus vzniká?

Často bývá na vině práce. Mnoho lidí je z práce ve stresu, a tak to zapíjí alkoholem. Bohužel se to pořád stupňuje a daná osoba se stává závislejší. Dále pak je alkoholismus způsoben špatnými rodinnými poměry.

Podobné příspěvky