Jak se vyrovnat s rozchodem: Netrap se a žij dál

Jak se vyrovnat s rozchodem

Vyrovnání se s rozchodem je bolestivá a dlouhodobá záležitost, při které člověk zažívá nejrůznější škálu pocitů. A nezáleží na tom, zda jsme byli s dotyčným ve vztahu deset let, či měsíc. Prvotní známky smíření se s touto „ztrátou“ všichni vnímáme úplně stejně.

V první fázi po rozchodu prochází člověk obdobím zmatku a popření, že se něco takového mohlo stát, člověk obvykle věří, že se milovaná osoba vrátí, že nic není definitivní. Poté člověk upadá do beznaděje, rezignace a stažení se ze společnosti. Objevují se i reakce typu „to zvládnu, vždycky přece všechno zvládnu…!“ Přenést se přes kritickou situaci silou ale možné není, tato reakce může podržet člověka, aby se úplně nesesypal, aby mohl chodit do práce a plnil své povinnosti.

Teprve časem se člověk dostává do stádia, kdy je schopen vyjádřit emoce. Jde o období velmi náročné, ale bez projití si „emočním peklem“ se nelze posunou ke smíření se skutečností, s přijetím daného stavu věcí a odpuštění sobě i ostatním.

Je nutné si tímto utrpením projít, přijmout pocity smutku, zoufalství, vyčerpání… ne před těžkými stavy unikat.

Počáteční pocity jsou hlavně o vlastním selhání, ztrátě vlastní hodnoty, přejímání celé viny za rozluku na sebe. Ve chvíli, kdy se objeví pocity vzteku – na partnera, na sebe, životní situaci…, dostává se člověk k emocím – sice negativním, ale aktivizujícím. Vztek je lepší než bezmoc, dodává nám energii, umožňuje konečně nějakou akci – obvykle se netýká pomsty na partnerovi, ale opětovného převzetí kontroly nad vlastním životem.

Doporučuje se přiměřeně se stýkat s přáteli a vyhýbat se alkoholu či lékům na uklidnění.

Pokud to jde, pomáhá sport, meditace, svépomocné skupiny a návrat k dřívějším koníčkům, i když – alespoň z počátku – nepřinášejí radost jako dřív a vykonáváme je spíše mechanicky.

Ale vždy musíte myslet na to, že „všechno jednou přebolí“ – a i když si myslíte, že tohle fakt ne, věřte, že „sejde z očí, sejde z mysli“…… a za chvíli to půjde skoro samo!

Video jak se vyrovnat s rozchodem

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.