partnerska krize

Jak zachránit vztah

Neexistuje vztah, pokud máme na mysli ty dlouhotrvající, na jehož adresu můžeme říci, že nezažil menší či větší krizi. Krizi můžeme popsat jako nepříznivé období v partnerství, které trvá několik týdnů či celé měsíce. Objevit se může v různých fázích vztahu.

Krize na začátku vztahu

Její podstatou je to, že si jeden z dvojice, popřípadě oba, nejsou zcela jisti výběrem svého partnera a potřebují si to ujasnit. Uvažují, zda udělali dobře, což zvykem trvá více než pár dní nebo týdnů. Jelikož jde o období úvodu vztahu, tato krize končí většinou dvojím řešením.

Partneři se buď ujistí ve svých pocitech navzájem a pochybnosti se vytratí, nebo je to přesvědčí o tom, že nejsou pro sebe vhodní a rozvíjející se vztah ukončí hned ze začátku.

První opravdová krize

Obvykle nastupuje po třech letech vztahu. Pramení hlavně ze stereotypu.
Partneři si zvykli na svou přítomnost, pominulo období prvotní zamilovanosti, vytratilo se nadšení a přišly první zklamání či rozčarování.
Někteří začínají pociťovat nudu. Většinou jeden z partnerů začne spekulovat a zvažovat, zda je vztah, ve kterém se nachází, tou správnou volbou.

První společné bydlení

Možná nejde o krizi v pravém slova smyslu, ale spíše o prověření vzájemné lásky, určení rolí a respektování rozdílností. Je to fáze, kdy se partneři zažívají v jiných situacích, jako když se setkávali pouze na rande a to vyžaduje trpělivost, toleranci a ochotu vytvořit si nový, společný systém.

Narození prvního dítěte

Péče o dítě a zrození se rodičovské role přináší do vztahu nový rozměr, který může přinést riziko vyhasínání partnerství. Žena potřebuje večer od muže pomoci, protože je po celém dni unavená, muž je zase unavený z práce, chce čas pro sebe.

Tématem začínají být i peníze, jejich nedostatek a tak vznikají konflikty, které se odrážejí hlavně v sexuální oblasti.
Důležité je v této fázi myslet nejen na svou rodičovskou roli, ale dělat pro druhého věci, aby se s námi cítil dobře, pomáhat si a dopřát si i čas pro sebe.