Klitoris – stručně a jasně

klitoris stručně a jasně
klitoris stručně a jasně
Vánoce ruzovyslon.cz

Důležitý není jen klitoris sám o sobě, ale hlavně jeho okolí. Stačí lehce dokola olizovat a uvidíte že to bude pro ženu velice vzrušující. 

Klitoris – klíč

Slovo klitoris pochází z řečtiny a znamená „klíč“. A ne náhodou. Vypadá male, skoro bezvýznamně, ale je důležitější než se zdá. Klitoris je spojený s nervovým pletivem a erotogenní tkání. Je udělán tak, aby poskytoval své majitelce maximální potěšení. Jestliže při milování přijde chvíle nepozornosti, kdy milenec zapomene stimulovat klitoris, pak bude milenka na orgasmus dlouho čekat.

Klitoris je výchozím bodem a vrcholem potěšení, třebaže v pochvě se odehrává to „hlavní“.
Při sexuálním vzrušení klitoris tepe v rytmu přibližně jedenkrát za vteřinu. Čím více se žena přibližuje orgasmu, tím se rytmus tepu zrychluje. Během orgasmu jsou tyto nárazy ještě rychlejší (2× až 3× za vteřinu). K návratu do normálního rytmu pak klitorisu stačí deset vteřin. 

Jak najít klitoris

K podrobnému prozkoumání klitorisu je nutné, aby oči muže zaujaly správný vizuální úhel. Měl by široce otevřít stehna ženy a prsty lehce rozevřít velké stydké pysky. Tak zjistí, že ve vyšší části genitálního pásma se stydké pysky spojují dvojitým záhybem ve tvaru kapuce pláště. Toto je obal klitorisu. Tato kapuce má být velmi lehkým pohybem posouvána nahoru aby odkryla velký rubín o rozměrech kuličky rybízu. To je klitoris.


Když je klitoris přirozeně velmi vyvinut, nebo během vzrušení, je možné cítit malý sférický vrchol položený na oblasti, nad kterou se válí když jej stimulujeme prstem. Zkoumáním tohoto místa může žena vyvolat velmi slastné pocity. Také milenec může hlazením tohoto pásma vyvolat ženě velmi silnou rozkoš. Ta jeho snažení může řídit hlasem, gesty nebo pohledem.

Hlazení klitorisu prsty

Ukazováček a prostředníček: každý prst je umístěn na vnější straně klitorisu. Ukazováček, prostředníček a prsteníček: ukazovák a prsteník jsou na vnější straně klitorisu, prostředníček na vrcholu kapuce. Pravý ukazováček a levý ukazováček třou mezi sebou kapuci a klitoris, jakoby třeli pšeničný klas, ale jemně. Palec a ukazováček (nebo prostředníček a prsteník) chytí jemně kapuci a klitoris a hladí jej. Hlazení klitorisu rukou

Pomocí dlaně:
vnitřní část dlaně přejíždí pásmo klitorisu Celou rukou: dlaně a bříška prstů se dotýkají klitorisu. Optimální tlak se liší podle ženy, ale nikdy jej není nutné „rozdrtit“. Pokud silně stimuluje klitoris žena sama, nejčastěji to provádí se sevřenými stehny. Když ženu stimuluje milenec, začíná lehkým tlakem, který postupně zvyšuje do míry, kdy potěšení roste a orgasmus se blíží. Udržuje rytmus až žena poprosí o „milost“. Nejžádanější pro ženu je klouzavý pohyb prsty, které se otáčejí kolem klitorisu v malých kruzích.

Aby se prsty přemisťovaly, není nutné je vzdálit od klitorisu, protože lubrikant, který kapuce vyměšuje, dovolí prstům, aby klouzaly. Pohyby tam a zpět nad osou pochvy. Na klitoris pod kapucí je vyvíjen lehký tlak palcem a ukazováčkem, prsty ho jemně rolují. Lehká stimulace klitorisu mezi dvěma prsty: palec a ukazováček, nebo ukazováček a prostředníček. Transversální (svislý směr) rolování prsty. Optimální rytmus udává žena, důležité je ho neměnit a udržovat. Některé ženy ale mají rády stupňující hlazení: pomalu na začátku, se zrychlováním, až postupně potěšení roste, aby se stalo dostatečné pro vyvolání orgasmu.

Rytmus musí být pravidelný, udržovaný nepřerušeně, tak nejlépe podporuje vzrušení ženy, které zajišťuje růst stimulace a vzrušení. Jakákoli změna tlaku, pohybu nebo rytmu riskuje vyvolání snížení vzrušení.

Nemají se měnit ruce ani jejich poloha. Žena je ta, kdo určuje čas pro stimulaci klitorisu. Hlazení se nikdy nezastaví dříve než o to žena požádá, nepřerušuje se ani pokud přijde orgasmus, jinak se klitoris stáhne zpět. Milenec musí udržovat rytmus, neustálé spojení a tlak. Líbání a hlazení dalších dostupných částí těla (rty, ňadra, …) vyvolává růst rozkoše.

Krajina pásma klitorisu je velice citlivá a proto ji musíme stimulovat pomalu, rytmicky a bez přestávky. Pokud vzdalujeme od sebe velké a malé stydké pysky, narazíme na kapuci klitorisu, který můžeme dráždit pomocí stydkých pysků.

Vánoční akce Flagranti.cz