Afrodisiaka slouží k vylepšení sexuálního života – konkrétně k povzbuzení libida a sexuálního vzrušení.
Jako přípravky pro vylepšení libida se používají různé přírodní i umělé preparáty, které jsou podávány například v kapslích, krémech či, sprejích.

Mužské a ženské tělo reaguje na jiná afrodisiaka, takže pro jednotlivá pohlaví se nabízejí různé preparáty s jiným složením.
Mezi nejznámější afrodisiaka na trhu patří například španělské mušky nebo feromonové spreje

Afrodisiaka slouží k vylepšení sexuálního života – konkrétně k povzbuzení libida a sexuálního vzrušení.
Jako přípravky pro vylepšení libida se používají různé přírodní i umělé preparáty, které jsou podávány například v kapslích, krémech či, sprejích.

Mužské a ženské tělo reaguje na jiná afrodisiaka, takže pro jednotlivá pohlaví se nabízejí různé preparáty s jiným složením.
Mezi nejznámější afrodisiaka na trhu patří například španělské mušky nebo feromonové spreje