sexualni uchylky zena

Nejznámější sexuální úchylky – co znamenají

vibrátor Slim Vibe jako dárek

Sexuální úchylky, známé také jako parafilie, jsou sexuální chování, která se odlišují od společenských norem. Tyto úchylky mohou zahrnovat různé formy sexuálního vzrušení, preference a chování, které jsou považovány za neobvyklé nebo nepřijatelné. V tomto článku se podíváme na některé z nejznámějších sexuálních úchylek a pokusíme se poskytnout lepší pochopení těchto odlišných forem sexuálního chování.

Voyeurismus

Voyeurismus, někdy nazývaný slídičství, je sexuální úchylka, při které jedinec získává sexuální vzrušení z pozorování jiných lidí, kteří se svlékají, jsou nazí nebo se účastní sexuální aktivity, aniž by o tom věděli. Voyeurismus je považován za parafilii, protože zahrnuje porušení soukromí a souhlasu druhých osob.

Exhibitionismus

Exhibitionismus je sexuální úchylka, při které jedinec získává sexuální vzrušení z obnažování svých genitálií nebo provádění sexuálních aktů na veřejnosti nebo před neznámými lidmi. Exhibitionismus je považován za parafilii, protože zahrnuje porušení společenských norem a může způsobit nepohodlí nebo úzkost u nechtěných svědků.

Fetišismus

Fetišismus je sexuální úchylka, při které jedinec získává sexuální vzrušení z neživých objektů, jako jsou oděvy, obuv nebo jiné předměty. Tyto objekty, nazývané fetiše, se stávají zdrojem sexuálního vzrušení a mohou být nezbytné pro dosažení uspokojení. Fetišismus je považován za parafilii, protože zahrnuje neobvyklé zdroje sexuálního vzrušení.

Sadismus a masochismus

Sadismus a masochismus jsou dvě související sexuální úchylky, které se týkají bolesti a ponížení jako zdroje sexuálního vzrušení. Sadismus je parafilie, při které jedinec získává sexuální vzrušení z působení bolesti nebo ponížení druhým osobám. Masochismus je parafilie, při které jedinec získává sexuální vzrušení z vlastního prožívání bolesti nebo ponížení. Tyto úchylky jsou považovány za parafilie, protože zahrnují neobvyklé zdroje sexuálního vzrušení a mohou být spojeny s rizikem zranění nebo psychickým traumatem.

Závěr

Uvědomte si, že sexuální úchylky nejsou vždy spojeny s poruchami osobnosti nebo chování. Mnoho lidí s parafiliemi žije normální životy a úspěšně zvládá své sexuální preference a chování. V některých případech mohou být parafilie léčeny psychoterapií, farmakoterapií nebo kombinací obou. Důležité je přístup k těmto odlišným formám sexuálního chování s porozuměním a respektem, aby bylo možné poskytnout adekvátní podporu a léčbu těm, kteří ji potřebují.

Podobné příspěvky