muz erekce dysfunkce e1648547933514

Psychogenní erektilní dysfunkce

Poruchy erekce patří k nejčastějším sexuálním dysfunkcím u mužů, s tímto
problémem se jich v životě setká naprostá většina. V léčbě dosahuje největších účinků
psychoterapie, mnohdy kombinovaná medikamentózní terapií.

Příčina problému

Psychické vlivy mohou erektilní dysfunkci nejen zapříčinit, hrají i podpůrnou
roli u evidentních organických poruch. Příčinou psychogenních poruch erekce jsou
disharmonické partnerské vztahy, komplex méněcennosti, úzkostné či depresivní stavy,
dále psychózy, pocity viny či pozitivní anamnéza sexuálního zneužívání v dětství. 

Ke vzniku poruchy erekce vede obvykle zvýšená aktivita sympatického
nervového systému, podílejícího se na řízení činnosti vnitřních orgánů a cév, jehož
výrazná aktivace způsobí stres. Druhou příčinou je útlum či přímo potlačení uvolňování
neurotransmiterů. Tím je omezen přenos impulsů a není umožněno další šíření
podráždění v nervovém systému, nebo vyvolání určité reakce. Psychogenní poruchy
erekce bývají doprovázeny dalšími sexuálními obtížemi a vyskytují se často jen s
určitými typy partnerek, nebo v konkrétních situacích.

Řešení psychogenní erektilní dysfunkce

Aby mohla být porucha efektivně léčena, je nutné v první řadě vyloučit jiné
příčiny než psychogenní. Mnohdy tak bývá odhaleno jiné, např. kardiovaskulární
onemocnění. Mezi další příčiny patří i užívání některých léků, např. antidepresiv. Při
diagnostice poruchy je nezbytná důkladná sexuální anamnéza, problémem ale nezřídka
bývá neschopnost otevřené komunikace pacienta.

Léčba, její průběh a důležitost

V léčbě psychogenní erektilní dysfunkce má největší přínos psychoterapie,
párová či individuální. V párové terapii bývá partnerka muže důležitým spojencem, v
praxi je však časté, že si muž nepřeje partnerku do terapie zapojit. Cílem psychoterapie
je racionalizovat sexuální chování dotyčného, důraz je kladen na pravidelnost v
sexuálních aktivitách.

Psychoterapie může být doplněna medikamentózní terapií. Metodou první volby
jsou inhibitory PDE-5, je ale nutné respektovat kontraindikace, kterými je užívání
nitrátů (využívaných k léčbě anginy pectoris a akutního infarktu myokardu).

Není-li léčba úspěšná, je pacient odeslán na sexuologické či jiné pracoviště za
účelem podrobnějšího vyšetření

Zdroje článku o erektilní dysfunkci