zena historie

Skončit na vrcholu – povídka

Potemnělou ulici osvětlil blesk. Odhalil kalné kaluže a silnou vrstvu smradlavého bahna. Dešťové kapky bušily do střech a z opaků stékala proudem voda.

Do toho se ozval čvachtot bot. Utíkající postava se snažila vyhnout kalužím. Moc platné jí to ale nebylo, protože se akorát klouzala v bahně. V jenom okamžiku se jí vyzula bota. Nečekala to, neudržela rovnováhu a celá se ocitla v blátě. Zbrklý útěk se rázem změnil v pomalý postup. V ruce pevně držela nějaký šperk na řetízku. Ještě před pádem se blyštil, ale teď byl pokryt tou hnusnou hnědou břečkou.

Neznala cestu

Bez dalších pádů se dostala až na konec ulice. Tam se začala rozhlížet. Neznala cestu. V ruce se jí objevila stříbrná mince. Položila si ji na palec a trhnutím poslala do vzduchu. Několikrát se přetočila a když dosáhla vrcholu, ozval ze z druhé konce ulice výkřik.

„Támhle.“ Zkoušela skupina ozbrojených mužů přerušit bitvu hromů. Postava se lekla a minci nechala spadnout do kaluže. Bezmyšlenkovitě zatočila doprava a klouzala se další rozbahněnu ulicí. Štěstí nestálo při ní. Když míjela stáje, otevřely se dveře a z nich vyšel biřic s pochodní.

Když spatřil promáčenou osobu se šperkem v ruce, okamžitě poznal, že něco není v pořádku. „Stůj,“ zakřičel. Zahalená postava chtěla utéct, ale už jí opouštěly síly. Biřic byl naopak čerstvý. Po pár krocích ji dostihl a tvrdě udeřil do tváře. Svalila se na zem a biřic ji bahnem odtáhl do stájí. Když jo hodil proti zdi, vykřikla bolestí.

Muž zákona vytasil meč

„Tak ty si myslíš, že tady můžeš beztrestně krást.“ Vyrval jí špinavý, zmáčený šperk z rukou a prohlédl si ho. Poznal luxusní práci. „Tohle tě bude stát ruku.“ Pevně sevřel meč a jeho hlavu ovládly myšlenky po rychlé spravedlnosti.

„Ne, pane,“ prosil nesmělý hlásek. Nadzdvihl si košili a poodhalil párek bujných prsou. Malé na to, aby příliš překážely při pohybu, ale dost velké na to, aby ukojily chtivého muže. „Ženská,“ podivil se tlustý biřic, „ďas, aby tě spral.“

Zavřel za sebou opatrně dveře a poslouchal, jak jeho kolegové míjejí stáje. Když se ocitli v bezpečné vzdálenosti, obrátil se zpět na dívku. Ta si mezitím sundala kapuci a odhalila krátce střižené černé vlasy. „A dělá ze sebe chlapa,“ hodnotil ji, když se svlékal kalhoty, „já tě naučím, Já z tebe tu ženskou vyšukám.“

Dívka se svlékla

Mladá dívka si svlékla košili i kalhoty a nechala si jen plášť, který chránil její tělesné teplo. Na odiv mu nechala všechny své ženské přednosti. „Poď sem,“ rozkázal jí a ona k němu poslušně přišla. Opatrně vzala jeho úd do rukou a začala ho masírovat. Cítila, jak jí v dlani roste, až byl maximálně naběhlý a připravený k činu.

divka temnota
dívka v temnotě

„Lehni si,“ zněl další příkaz a ona ho opět poslušně splnila. Tlustý biřic si na ní lehl a ona se snažila zadržet bolest. Špatně se jí dýchalo. Asi na třetí pokus svoje mužství konečně správně nasměroval a trefil to správné místo vášně. V pravidelných intervalech přirážel a funěl u toho jako kůň.

„Pane, pane,“ dala mu ruku na hrudník a snažila se ho zastavit. „Co je, ty děvko?“ obořil se na ní. „Chceš si zachránit ruku? Tak nekecej a drž.“ „Znám způsob, jak tě uspokojit lépe. Věř mi.“ „Dobře.“ Přikývl. „Ale jestli se mi to nebude líbit, tebe to bude stát krk.“

Klekla si na kolena

Vstal a ona si mezitím klekla na kolena. Jeho mužství bylo ještě vlhké od jejích šťáv, takže jí v ruce pěkně klouzalo. Když už začal vysychat, strčila si jeho žalud do pusy. Muž sebou nejprve strachem cukl, protože se bál, že mu ho snad chce ukousnout, ale pak se už spokojeně usmíval.

Brzy jí v ústech zmizel celý a muž dokonce slastně vzdychal. Zatlačila ho trochu dozadu a on se opřel o zeď. Na zvláštní službu si rychle zvykl a sám začal přírazy vnikat mezi její rty. „Kde ses tohle naučila tyhle kouzla, děvko?“ Chválil ji a nepřestával přirážet. „Původně jsem tě chtěl zabít tak nebo tak, ale možná si ještě vyšukáš život.“ Nepřestávala sát a laskat jeho tlustý úd. Vůbec si díky tomu nevšiml, že dívka jednou volnou rukou nahmatala rukojeť dýky.

Zlodějka měla plnou pusu semene

V tom se ale začala zlodějčina ústa plnit spermatem. Jak se soustředila na ukořistění zbraně, vůbec nepoznala, že se blíží biřicův orgasmus. Ten musel být dlouho bez ženy, protože ze sebe dostával snad nekonečnou dávku.

Vytáhla ho z úst a on jí ještě potřísnil obličej a havraní vlasy. Celé si to užíval se zavřenýma očima a to byla jeho chyba. Dívka vyplivla jeho bílý dárek, popadla dýku, zaryla mu ji přímo do krku a prořízla hrtan. Biřic nemohl vykřiknout jediné slovo a pomalu klesal k zemi. Krvácel a jeho smrt byla jistá.

Vražedkyně si v koňské napaječce opláchla sperma z obličeje a vlasů. Byla na sebe naštvaná, takhle se nechat překvapit. Chopila se svého šperku a vyšla do promáčených ulic. Doufala, že už ji nikdo nechytí. V nejhorším zase roztáhne nohy. Nebyl to pro ni problém. Dělalo to i pro mnohem menší věci, než záchrana vlastního života.