Breadcrumbing

Breadcrumbing je moderní termín pro způsob flirtování, kdy jedna osoba posílá druhé osobě krátké, nevýznamné zprávy nebo signály, které jí dávají naději, že se něco děje, ale ve skutečnosti se nic neděje.