Libido

Libido je psychická energie, která je spojena s sexuální touhou a aktivitou. Libido je často používáno jako synonymum pro sexuální touhu, ale může také zahrnovat touhu po jiných druzích intimity.