Sexuální averze

Co to je sexuální averze?

Sexuální averze se odkazuje na silné nepříjemné pocity nebo odpor k sexuální aktivitě nebo k myšlence na ni. To může být namířeno vůči konkrétním sexuálním aktivitám, k sexu obecně nebo k sexu s konkrétními osobami.
Tato averze je často spojena s úzkostí nebo strachem. Může také souviset s traumatem, například s předchozím sexuálním zneužitím. Sexuální averze může negativně ovlivnit život člověka, včetně jeho schopnosti navazovat a udržovat vztahy.