Oidipovský komplex je termín používaný v rámci psychoanalýzy pro označení erotické náklonnosti synů k matkám. Protikladem je Elektřin komplex.