Polygamie označuje stav, kdy muž či žena žijí s více partnery opačného pohlaví.
Pokud má muž více partnerek, jde o polygynii.
Když je to naopak, mluvíme o polyandrii.