Pyrofilie je sexuální úchylka, při které je jedinec vzrušován ohněm.