Zatímco pro „sexuálně zdravé“ jedince je přirozené se vzrušit v blízkosti atraktivní osoby, lidé postižení skatofilií vyhledávají kontakt trochu vzdálenější.
Pokud jste někdy zvedli telefon a na druhé straně se ozval vzrušený, vzdychající a perverzní hlas, měli jste tu čest se skatofilem.
Tato úchylka má mnoho forem, někteří skatofilové si vystačí s vaším hlasem a svými představami, jiní se do telefonu potřebují vyjádřit osobně.