Ženatý gay🌈

ženatý gay
ženatý gay
Vánoce ruzovyslon.cz

Přestože být homosexuálem není dnes nic až tak zvláštního nebo divného, stále existuje spousta mužů, kteří svou orientaci tají a proto vás asi nepřekvapí ženatý gay. Přitom v České republice je tolerance vůči homosexuálům vysoká, o čemž svědčí i možnost uzavírání registrovaných partnerství.

Proč gayové uzavírají sňatky se ženami?

Česká republika patří k jedné ze zemí, kde mohou homosexuální páry uzavírat manželství. Popravdě na tom dnes už ani není nic zvláštního. Homosexualita už není takovým společenským tabu jako například před dvaceti, třiceti lety. K homosexualitě se otevřeně hlásí celebrity, politici i vysoce postavení lidé. Přesto se někteří homosexuální muži rozhodnou uzavřít manželství s ženou, a to aniž by o tom dotyčná měla tušení. Jaké důvody je k tomu mohou vést?

Homosexualita a společenské postavení

Přestože jsme zmínili, že i mediálně známí lidé vystupují veřejně se svou orientací, jsou zde tací, kteří právě kvůli svému postavení homosexualitu tají. Může jít o ředitele firem, prestižní podnikatele apod., kteří často navštěvují společenské akce v podobě charitativních večírků, banketů, plesů apod. Od takovéhoto muže se očekává, že bude mít po svém boku reprezentativní polovičku – to znamená pohlednou manželku.

Homosexualita a rodina

Ne všichni lidé dokáží být k homosexuálům tolerantní, dokonce ani pokud se jedná o člena rodiny. Mnoho ženatých homosexuálů například vyrůstalo v rodině, kde jim byla od raného dětství vštěpována myšlenka, že homosexualita je něco špatného. Někteří rodiče jsou dokonce schopni svým dětem naznačovat, že homosexuální lidé nemají u nich v domě místo. Takto deptané děti pak v budoucnu mohou mít strach přiznat se ke své homosexuální orientaci a pro jistotu se v dospělosti ožení.

Homosexualita a náboženství

Pokud dotyčný vyrůstá v rodině, která je silně křesťansky založena, rovněž může v případě své orientace tvrdě narazit. Křesťanství, to je sňatek v kostele a děti, jež z manželství časem vzejdou. V rámci svého náboženského vyznání se k tomuto vzoru pravého a bohem posvěceného manželství přikloní. V tomto duchu totiž byli vychováváni. Ovšem skutečné touhy nejdou skrývat donekonečna a ve výsledku bude dotyčný nejen citově ubližovat sám sobě, ale také své polovičce, která nemá o ničem ani tušení.

Touha gayů po vlastních dětech

Velmi častým důvodem pro vstup homosexuálního muže do manželství, je touha po vlastních dětech. Pozor, pokud jsou součástí tohoto citově zamotaného vztahu také děti, o to horší je poté rozchod, jakmile pravda vyjde najevo. Nebude ublíženo pouze manželce, ale také dětem, které najednou nebudou mít svého tátu doma.

Uvědomění si homosexuální orientace v pozdějším věku

V oblasti vztahů, citů a tužeb je možné téměř všechno. Proto se také může stát, že ve své době se muž skutečně ženil z lásky. V pozdějším věku ale najednou zjistil, že jej přitahují osoby stejného pohlaví.

Zjištění ženy, že její manžel je gay

Ve většině případů vyjde pravda o homosexuální orientaci muže nakonec najevo. Buď muž nevydrží vnitřní tlak a vše řekne, nebo pojme podezření manželka. Muži si také často najdou milence, protože srdci a sexuálním touhám zkrátka nejde poručit. Proto je lepší se do takovýchto ošemetných vztahů a především manželství nepouštět. Ublížíte tím nejen sami sobě, ale také ženě, která s Vámi strávila několik let svého života, aby nakonec zjistila, že vlastně nikdy nebyla pro vás TA PRAVÁ.

Vánoční akce Flagranti.cz